AnsatteEgil Betten

Daglig leder/autorisert regnskapsfører

Tlf.: 97 18 41 30Jorunn Kvammen Gjøstøl

Regnskapsfører

Tlf. : 97 40 48 91Monica Ellefsen

Regnskapsfører/lønn

Tlf.: 97 43 46 01Kirsten Rokstad

Regnskapsfører

Tlf.: 41 60 72 84

Audhild Wikan Iversen

Autorisert regnskapsfører

Tlf.: 41 61 22 64Anette H. Fugelsnes

Autorisert regnskapsfører

Tlf.: 97 42 13 14Mette Grødahl

Regnskapsfører

Tlf.: 97 46 01 57Magnus Grøsvik

Regnskapsfører

Tlf.: 91 82 53 78